Mobiliteit in de slimme stad

Dat mobiliteit een uitdaging is voor grote steden is geen geheim. Vandaag wordt er al hard gewerkt om binnensteden makkelijk bereikbaar en aantrekkelijk te maken voor alle verkeersgebruikers. Die duurzame oplossingen vragen natuurlijk geduld en visie van alle partijen.

City of Things wil technologie inschakelen om mobiliteitsproblemen in en rond de stad aan te pakken. Een fijnmazig netwerk van sensoren zou bijvoorbeeld problematische verkeersstromen in beeld kunnen brengen. Cruciaal is dat dergelijke projecten gebeuren in samenspraak met de burger. Alle ideeën, bedenkingen – en zelfs sluimerende frustraties – kunnen waardevol zijn in de zoektocht naar slimme oplossingen.

Wil jij als burger bijdragen aan dit grensverleggende project?

Schrijf je in!

Slimme projecten

Ontdek

Ontdek de slimme stad

Ontdek

Deze website maakt gebruik van cookies met als enige doel het analyseren van surfgedrag, zonder enige commerciële insteek. Lees er hier meer over.

Accepteer cookies